MİKRODALGA NEDİR?

Mikrodalga frekansı 300MHz-300GHz aralığıda dalga boyu ise 1mm’den 1 m’ye kadar olan elektromanyetik dalgalardır. Mikrodalga genellikle geçirgenlik, yansıma yada soğurma karakteristikleri gösterir. Mikrodalga cam, plastic ve porselen gibi malzemeler tarafından absorbe edilmeden geçer. Su ve yiyecekler mikrodalgaları emer ve kendisini ısıtır. Metaller miktodalgaları yansıtırlar.

Mikrodalga Kurutma

Su molekülü polar özellikte bir moleküldür, yüksek elektromanyetik alanın yüksek hızlı değişiminin etkisi ile polar özelliğini değiştirir ve sürtünme hareketini oluşturur. Sonrasında mikrodalga elektromanyetik alan enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve kurutma işlemini gerçekleştirmiş olur. Mikrodalga güçlü penetrasyon özelliğinden dolayı malzemenin içini ve dışını eşit bir şekilde ısıtır. Bu sayede ürünün dışının kuru içinin yaş kalması gibi bir durum oluşmaz. Mikrodalganın geçirgen özelliği sayesinde ısıtma işlemine tabii tutulacak ürünün kendisinin ısı kaynağı olması sağlanır. Bu sayede ısı iletiminin süresi kısalır ve kurutma süresi önemli ölçüde azalır.

Mikrodalga Kurutmanın Avantajları

1. Bir seferde hızlı kurutma etkisine sahiptir, güç ayarlanabilir, iletim hızı ayarlanabilir, termal atalet kalıntısı olmaz, geleneksel proses ekipmanları ile enerji tasarrufu yapmak için% 50 tasarruf sağlanır.

2. Kurutulacak ürünün kendisini ısı kaynağı haline getirdiğinden, ayrıca ısı transferi işlemi gerekmez, ürün çok kısa sürede kurutma sıcaklığına ulaşabilir.

3. Mikrodalga penetrasyon özelliği sayesinde malzemenin içini ve dışını eşdeğer şekilde ısıtır. Kurutma işlemi sonunda ürünün dışının kuru içinin yaş kalması gibi bir sorun oluşmaz.

4. Mikrodalga düşük sıcaklık sterilizasyonu ile hızlı sterilizasyon yapabilir, ürün uzun süre küf oluşmadan depolanabilir.

5. Yüksek kurutma hızı sayesinde malzemelerin, besin bileşeninin ve orijinal rengin etkinliğini maksimum düzeyde korur.

6. Metal kurutma odasındaki sızıntı kontrolü ve dalga kılavuzu sayesinde, radyasyon hasarı oluşmaz zararlı gaz emisyonu olmaz, atık ısı ve toz kirliliği ortaya çıkmaz, verimli mikrodalga kurutma ile ekonomik ve çevreci bir kurutma sağlanmış olur.